خانه > اخبار > اخبار شرکت

ما از مشتریان آمریکایی بازدید می کنیم

2021-09-24

اکثر مشتریان ما در ایالات متحده مستقر هستند. ما هر ساله از مشتریان خود بازدید می کنیم تا محصولات را بهتر درک کنیم و محصولات جدید را توسعه دهیم.

ما چندین سال همکاری پایدار داریم و با یکدیگر آشنا می شویم، مشتریان از کیفیت و خدمات یولین بسیار راضی هستند.