خانه > اخبار > اخبار شرکت

مبارزه با کووید-19 با هم

2021-09-24


2020 سال بسیار سختی برای جهان است. COVID-19 در سراسر جهان گسترش یافت.

 

ما می‌دانیم دستورالعمل‌های دولت را به‌طور فعال اجرا می‌کنیم، در خانه بمانیم و کار کنیم و سعی کنیم قبل از ماه مارس بیرون نرویم. کووید-19 تحت رهبری دولت چین به طور مؤثر کنترل شد. ما تولید را در 1 مارس از سر گرفتیمخیابان.

 

اما اکنون وضعیت کووید-19 برای بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، انگلیس، روسیه، هند و برزیل بسیار جدی است.

 

ما بسیار نگران مشتریان خود هستیم. لطفا سالم و سلامت باشید

 

ما با هم با کووید-19 مبارزه می کنیم.